Pages

Monday, 7 November 2011

Sejarah awal petempatan manusia

(A)Sejarah awal petemptan manusia ialah:
1)dalam dan sekitar gua
2)kawasan lapang
3)tepi sungai atau tasik


Gua dijadikan tempat tinggal kerana:
-terdapat pelbagai jenis sumber makanan
-boleh dijadikan tempat tinggal dan tempat perlindungan
-binaannya kukuh ,ruangannya besar dan suhu didalamnya sejuk


Kawasan lapang dijadikan tempat tinggal kerana :
-boleh bercucuk tanam
-memburu binatang


Pinggir sungai atau tasik dijadikan tempat tinggal kerana:
-boleh  mendapatkan sumber air
-boleh memburu binatang liar
-dapat memungut pucuk-pucuk daun
-dapat menangkap ikan
-sebagai perhubungan

0 comments:

Post a Comment